Politica de confidentialitate

In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, in această politica de confidentialitate vă aducem la cunostinta modaliatea prin care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către  PERLA’S SERVICE MANAGEMENT SRL cu sediul social in Bucuresti, Str. Hrisovului, Nr. 2-4, Bloc 2, Parter, Ap. 88, Camera 1, Sector 1,  inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/2949/2018si avand cod de înregistrare fiscală RO38955676 denumita in cele ce urmeaza PSM – Grup.

Acesta politica de confidentialitate are scopul de a va informa cu privire la modalitatea prin care ne asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă.

Luam foarte în serios responsabilitatea privind securitatea informațiilor clienților, iar in acest sens, ne angajam sa asiguram conformarea cu legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si bunele practici in domeniu, precum si asigurarea unui climat de transparenta, siguranta si incredere.

Contact

Aveti posibilitatea de a ne contacta în orice moment, utilizând datele de contact de mai jos: 

E-mail: office@psm-grup.ro

Telefon: 0752777744

Adresă de corespondență: Bucuresti, Str. Hrisovului, Nr. 2-4, Bloc 2, Parter, Ap. 88, Camera 1, Sector 1

Ce tipuri de date prelucram si care este sursa acestora?

Singurele  date personale pe care le colectăm sunt acele date furnizate de dumneavoastră folosind formularul de contact.Cu titlu de exemplu, mentionam urmatoarele categorii de date:

  • Detalii personale, cum ar fi: nume; prenume;
  • Detalii de contact, cum ar fi: număr de telefon mobil; adresă de email;

Cat timp vom pastra datele dumneavoastra personale?

Durata  de stocare a datelor dumneavoastra cu caracter personal depinde de natura procesarii, cu respectarea prevederile legale aplicabile legislatiei specifice în materia obligațiilor fiscale, a raporturilor de antifraudă, precum si obligatiile legale privind arhivarea.

In situatia in care prelucrarea datelor se bazeaza exclusiv pe consimtamantul dumneavoastra, va informam ca va vom prelucra datele cu caracter personal pana la retragerea consimtamantului. Mentionam in acest sens ca puteți face aceasta cerere de retragere a consimtamantului în orice moment, iar acest lucru nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră realizata înainte de retragere.

Transferul datelor dumneavoastră către o țară terță sau organizație internațională

In prezent, datele dumneavoastra personale sunt prelucrate in Romania/teritoriul Uniunii Europene.

Securitatea datelor dumneavoastră

Am implementat masuri tehnice si organizatorice, pentru a asigura protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal de accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizată ale datelor prelucrate. Cu titlu de exemplu, va aducem la cunostinta urmatoarele:

  • Minimizarea si/sau anonimizarea datelor personale, acolo unde este posibil;
  • Limitarea accesului la datele personale, astfel incat acestea sa fie prelucrate doar de catre angajatii sau colaboratorii care au nevoie de acces la informatii in vederea indeplinirii obligatiilor legale sau contractuale;
  • Implementarea unor politici dedicate, inclusiv măsuri fizice și tehnice de securitate;

Modificari ale Politicii de confidentialitate

Este posibil sa modificam informatiile cuprinse in prezenta Politica de confidentialitate atunci cand vom considera ca va fi necesar. Atunci cand modificarea in cauza este importanta pentru confidentialitatea datelor dumneavoastra va vom informa astfel incat sa puteti verifica si evalua modificari, iar in cazul in care veti considera necesar sa va opuneti sau sa anulati serviciul/functionalitatea. In orice eventualitate, va recomandam sa verificati periodic Politica de confidentialitate.